Ergotherapie Kennemerland
Ergotherapie maakt je hand vaardig!

Behandeling en advies

De behandelingen van Handtherapie Kennemerland bestaan uit vier onderdelen: intake/testen, behandeling, advisering en evaluatie.

Intake/testen

Handtherapie Kennemerland start het behandeltraject met een uitgebreide intake, waarin aandacht is voor uw hulpvraag, pijnklachten en verwachtingen. We voeren een handonderzoek uit en geven uitleg over de klachten en het verwachte behandeltraject. Ook worden er een aantal metingen/testen verricht. De metingen/testen zijn gericht op uw klachten en geven ons inzichten op het gebied van spierkracht, beweeglijkheid, sensibiliteit en activiteiten.

Behandeling

Na de intake en de testen wordt met u een behandelplan opgesteld. Afhankelijk van uw klachten kan begonnen worden met spalktherapie om de klachten te verminderen en de hand tot rust te laten komen. Voor meer informatie zie spalken en braces. Ook kan er een oefenprogramma gestart worden.

Tijdens de behandeling zullen de metingen/testen uit de intake worden herhaald. Hiermee zijn wij in staat de behandeling te volgen, de effecten van de training te meten en de behandeling “op maat” aan te passen.

Advisering

Naast de behandeling zal advisering een grote rol spelen. Het herstel van dagelijkse activiteiten staat centraal en overbelasting of het terugkeren van de klachten zal voorkomen worden. Voor meer informatie zie Advisering.

Evaluatie

Tijdens de evaluatie wordt besproken of uw hulpvraag is beantwoord en of de behandeling heeft voldaan aan uw verwachtingen. Een aantal metingen/testen kan worden herhaald om het eindresultaat vast te stellen en deze te vergelijken met de metingen/testen van de intake. Aan het einde van de behandeling sturen wij altijd een eindverslag naar uw huisarts en/of verwijzer.

Direct aanmelden. Vragen? Neem contact op.