Ergotherapie Kennemerland
Ergotherapie maakt je hand vaardig!

Verwijzing en vergoeding

U kunt zowel met verwijzing als zonder verwijzing contact opnemen met Handtherapie Kennemerland. Als u zich zonder verwijzing bij ons aanmeldt, krijgt u te maken met een verplichte DTE-screening. Hieronder vindt u informatie over de vergoeding van ergotherapie.

Handtherapie met verwijzing

Wij behandelen op verwijzing van een huisarts of specialist. Bij uw eerste afspraak dient u deze verwijzing samen met uw verzekeringspas en legitimatie mee te nemen.

Handtherapie zonder verwijzing

Door een wetswijziging kunt u vanaf 2012 zonder verwijzing van een arts bij de ergotherapeut terecht. Deze mogelijkheid heet DTE: Directe Toegankelijkheid Ergotherapie. Dit is vooral handig als u door uw fysiotherapeut bent geadviseerd een afspraak te maken bij Handtherapie Kennemerland.

Het is afhankelijk van uw zorgverzekeraar of u van DTE gebruik kunt maken. Sommige zorgverzekeraars stellen een verwijzing nog steeds verplicht. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of u zonder verwijzing een afspraak met ons kunt maken.

DTE-screening

Als u zich zonder verwijzing bij Handtherapie Kennemerland aanmeldt, zijn wij verplicht om te beoordelen of u in aanmerking komt voor DTE. Dit gebeurt door middel van een screening tijdens de eerste afspraak. Onderdeel van de DTE-regeling is dat uw huisarts een verslag van deze screening ontvangt. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u helaas geen gebruik maken van de DTE-regeling.

Het is belangrijk dat u bij het maken van de eerste afspraak aan ons meldt dat u geen verwijzing van een arts heeft. Bij uw eerste afspraak dient u uw verzekeringspas en legitimatie mee te nemen.

Vergoeding

Ergotherapie wordt 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Het kan zijn dat eerst uw eigen risico in rekening wordt gebracht. Sommige verzekeraars vergoeden extra uren vanuit de aanvullende verzekering. Handtherapie Kennemerland is verplicht een DTE-screening af te nemen als u zich zonder verwijzing aanmeldt. Deze duurt 15 minuten en wordt in mindering gebracht op de 10 uur die u vergoed krijgt.

Voor informatie over de vergoeding van ergotherapie vanuit de aanvullende verzekering kunt u de polisvoorwaarden van uw verzekering raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Direct aanmelden. Vragen? Neem contact op.